Bygg Bromma Sjöstad

I veckans nummer av Bromma Tidning så presenterar ordförande och vice ordförande i Folkpartiet Bromma, Hanna Wistrand och Jonatan Ohlin, våra planer på att stöpa om Ulvsunda industriområde till en ny stadsdel. IMG_2999Tanken är att bygga en tät stadsdel med huskroppar, inneslutna gårdar och kvartersstruktur med stenstaden som förebild. Läget ner mot Bällstaviken är vackert med nya Tvärbanan som ypperlig förbindelselänk med city och viktiga arbetsplatsområden som Solna och Sundbyberg.

På nätet utspann sig snabbt en livlig debatt om förslaget (här) vilket ledde till att FP Bromma fick möjlighet att även kommentera debatten (läs här) och särskilt frågan om Bromma flygplats.

Bromma Sjöstad är en del av Folkpartiet Brommas stadsmiljöprogram som vi tog fram för några år sedan. Programmet togs fram i syfte att visa på hur Bromma både kan förskönas och förtätas utan att göra våld på den vackra trädgårdsstaden och befintliga villaområden. Det finns många fula och ödsliga områden i Bromma som är i behov av försköning, samtidigt måste även Bromma bidra till bostadsbyggandet i staden. Folkpartiet Brommas stadsmiljöprogram kan läsas i sin helhet här.

Advertisements
Posted in Bostäder, Stadsmiljö | Tagged , , , , | Leave a comment

Tack Isabel för fyra framgångsrika år!

I för sig har jag haft fyra år på mig. Ändå kom det som en total överraskning när det började harklas i rummet och blommor plockades fram. En vacker tulpanbukett överlämnades. Till mig. Och till Isabel. Insåg att jag befann mig i centrum för en avtackning men att den egentliga huvudpersonen var Isabel som nu skulle avgå som ordförande och att min uppgift som vice ordförande, om än avgående, borde varit förrättare av denna avtackning. Sorglöst obekymrad hade jag gått iväg till mötet där särskilt tanken om fullkomlig frikoppling från formella plikter gladde mig. Trodde jag. Så, här är den salut till Isabels ära som borde ha kommit när vi alla var samlade på årsmötet.

Isabel och jag har kamperat ihop i det politiska livet i snart tio år, över två mandatperioder. Vi möttes i en luguber källarlokal i Abrahamsberg där vår första kontakt med det politiska livet nog hade kunnat bli vår sista om inte vår nyfikenhet, entusiasm och uthållighet hade varit så stor. Sedan dess har Brommaföreningen tagit många viktiga steg framåt och inte minst ut i ljuset.
I den interna politiska debatten har FP Bromma alltmer kommit att framstå som en av de starkaste Folkpartiföreningarna i Stockholm. Vi är aktiva i arbetet med att utveckla Folkpartiets politik. Vår förening har vuxit medlemsmässigt till en av de starkaste i Stockholm. Vi är numera en röst att räkna med. Mycket av dessa framsteg ska tillskrivas Isabel som är en social motor av rang. Med sin inbjudande personlighet och stora intresse för andra människor så har hon själv tagit på sig att träffa i princip alla nya medlemmar. Sånt gör skillnad.

Och vi har tagit plats i det offentliga politiska livet. Idag sitter Isabel i kommunfullmäktige på sin andra period, nu som välförtjänt gruppledare för Stockholms Stads socialnämnd. Det är en uppgift som betyder mycket mer än den syns i media. Praktiskt kunskap har hon skaffat sig under många möten i Bromma stadsdelsnämnds sociala utskott. Det finns många trasiga familjer och utsatta människor även i en så till synes välmående stadsdel som Bromma.
De politiska skillnader i dessa möten är inte alltid de samma som framträder i partiernas offentliga manifest. Här prövas den enskilde politikerns värderingar och vilja rakt in i den krassa verkligheten. Många gånger har jag hört Isabel chockerat berätta om hur Allianskollegor har gjort om svåra sociala nödärenden till rena ekonomifrågor. Isabels bergfasta övertygelse om den enskilde individens självklara företräde när prioriteringarna börjar svaja är inte bara en del av den liberala trostanken utan en stor del av Isabels personlighet. Sånt gör skillnad.

Nyfikenhet, entusiasm och uthållighet. Det är viktiga ingredienser för att kunna jobba politiskt och alla är de en viktig del av Isabel person. ”Det ska vara kul när vi träffas” brukar Isabel säga. ”Möten är inte kul, därför ska de vara så korta som möjligt. Så kan vi lägga resten av tiden på att umgås och ha kul”.

Det är inte kul att du nu slutar men det har varit kul hela tiden att jobba tillsammans. Och jag, och vi andra i föreningen, ser fram emot fler kuliga sammankomster för trots allt så fortsätter du ju i föreningen trots att du nu avgår som ordförande. Tack för fyra framgångsrika år som ordförande Isabel!.

Hans Åberg/avgående vice ordförande FP Bromma

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Folkpartiet Bromma går till val 2014:

Vi ger oss inte. Ännu finns mycket kvar att förbättra i Bromma även om många mest bara ser idyll. Vi vill utveckla Bromma med sin unika blandning av småstad och villamiljö.

w6302

Vi vill bygga bort fula och trafikstörda miljöer. Förtäta med förnuft där det är motiverat men bevara det som ger Bromma karaktär; trädgårdsstaden och de gröna gluggarna.

Trafiken på Brommaplan måste lösas nu. Gör promenad- och cykelövergångar över rondellen, gräv ner trafiken från Vällingby. Förläng ”Tolvan” till Ekerö och Blackeberg och avlasta biltrafiken över Brommaplan.

Gör Lillsjön till Brommas Central Park. Anlägg kajer och pirer, kaféer och restauranger. Bygg bullerskärm mot trafiken i norr. Gör området till en lekplats för barnen på dagtid och för vuxna på kvällstid, till ett riktigt förlustelsecentrum i Bromma.

• Anställ vårdkoordinatorer i stadsdelen för bättre samordning mellan sjukvård, hemtjänst och äldreomsorg för äldre och multisjuka.

Folkpartiet är det feministiska alternativet i borgerligheten.  Feminism är ingen vänsterfråga. Vi vill införa en tredje öronmärkt månad åt vardera förälder. Föräldrarförsäkringen måste bli mer jämställd. Vi satsar på löne- och karriärsatsningar inom kvinnodominerade yrken som vården, omsorgen och skolan. Det är en rättvisefråga och en fråga om att kunna säkra rekryteringen till välfärden framöver.

Stäng inte dörren om valfriheten. Stockholms bästa skolor och förskolor finns i Bromma. De flesta är kommunala. Det tycker vi är bra. Men vi tycker det är lika viktigt att det finns privata alternativ. I Bromma skulle nästan alla vårdcentraler, de flesta av våra äldreboenden, all hemtjänst behöva stängas om det införs förbud mot privat företagande i välfärden. Valfrihet och mångfald i skola, vård och omsorg är något vi och Folkpartiet starkt försvarar.

Folkpartiet Brommas toppkandidater till kommunfullmäktige är Isabel Smedberg-Palmqvist och till landstingsfullmäktige Hans Åberg. Båda sitter idag som ledamöter i respektive fullmäktige och står på valbar plats på valsedeln. I Brommaföreningen finns även vår partiledare Jan Björklund!

Posted in Bromma, FP Bromma, Valprogram | Tagged , , , | Leave a comment

Valkampanj

39 dagar kvar till valet den 14 september. Ett val som Jan Björklund kallar en folkomröstning om välfärdsstatens framtid. Nog kan det bli väldigt stora förändringar om den rödgrönrosa oppositionen vinner majoritet. Men lyckligtvis har vi möjlighet att påverka valets utgång.

Varje enskild insats kommer behövas. Kom ihåg att det var blott 19 röster i en valkrets i Göteborg vid förra valet som gjorde att Folkpartiet missade ett mandat och därmed Alliansen egen majoritet i Riksdagen. 19 röster. Din insats om än aldrig så liten kommer göra skillnad!

Affischeringsstart och valupptakt redan den 17 aug, utlandsröstning börjar 21 aug, förtidsröstning börjar den 27, valdag 14 sep. Vår valstuga på Brommaplan kommer någon gång under veckan efter affischeringsstart och kommer ha öppet dagligen fram till 14 september. Nu behöver vi teama upp alla tillgängliga händer.

Så här har vi fördelat ansvaret för olika delar i kampanjen:
Affischering – Ragnar Persson/Isabel Smedberg Palmqvist
Valstuga – Hanna Wistrand/Hans Åberg
Utdelning- Jonatan Ohlin/Fredrik Runesjö
Röstlokal- Pia Lindgren/Torbjörn Edevåg

Du kan hjälpa till genom att delta i affischeringen, dela ut flygblad i ditt närområde, stå i valstuga och vid röstlokalen på valdagen. Anmäl dig till någon av ovanstående eller direkt till mig eller Isabel.

På vår Facebooksida och bloggen här kommer vi löpande informera om aktiviteter och  kampanjfrågor.

Minsta insats behövs – anmäl dig!

tack på förhand/Hans Åberg, vice ordförande FP Bromma

Isabel Smedberg Palmqvist, ordförande FP Bromma

Posted in FP Bromma | Tagged | Leave a comment

Folkpartiet Bromma förbättrar valprogrammet

Igår diskuterades och klubbades Folkpartiet Stockholms program inför valet. Ett mycket bra program som nu blivit ännu bättre efter starka insatser från Brommas folkpartister. 

Den största diskussionen utbröt kring frågan om Slussen där några tidigare ledande folkpartister krävt ytterligare omtag vilket röstades ner. Frågan har stötts och blötts i snart ett kvarts sekel och nu finns äntligen en beslutad detaljplan. Det är bara att sätta spaden i jorden vilket är nödvändigt då Slussen bokstavligt talat håller på att rasa ihop.

Här är alla nya förslag och förbättringar i programmet som bär FP Brommas signum:

  • att även öka framkomligheten för fotgängare och cyklister vid Brommaplan, inte bara för bilarna
  • att aktivt öka kvalitetskraven på stadens alla välfärdsproducenter, både de offentliga och privata
  • att förtätningar endast kan ske om nya bebyggelse tillför värde till området så att inte områdets unikitet och karaktär urholkas
  • att insatser mot barnfattigdom stärks genom att staden ska ta fram fler kostnadsfria aktiviteter, praktik- och feriearbeten mot denna målgrupp (Ny punkt)
  • ”Solgarantin” – gammalt krav från Bromma – om större möjlighet till utevistelse kompletteras med ”sommarkollo” för äldre, även de som enbart har hemtjänst
  • att elevhälsan kontinuerlig erbjuds kompetensutveckling inom barnmedicin och -psykologi, att eleverna ska erbjudas anonym kontakt med kurator och psykolog
  • att svårt sjuka patienter med många olika kontakter inom vården alltid anvisas en patientansvarig läkare och/eller en vårdsamordnare 
  • att stadens avloppsverks byggs ut så att man kan rena bort läkemedel (Ny punkt)
  • att staden inrättar en ny tjänst – vårdkoordinator – med uppgift att sköta kontakterna mellan hemtjänsten, kommunens äldrevård och landstinget för äldre och dess anhöriga som frekvent skickas mellan olika huvudmän. (Ny punkt)

Visst gör FP Bromma skillnad!

Posted in Valprogram | Tagged , , | 5 Comments

Björklunds tre tal

Brommas mest kände folkpartist, Jan Björklund, hedrade FP Brommas supervalårsmöte med ett fantastiskt, uppbyggligt valpeppartal om Alliansens och Folkpartiets framgångar och fortsatta utmaningar. Han pekade särskilt på tre tal som är viktiga att hålla i minnet: 200 tusen, 1 miljon och 19.

200 tusen fler människor är sysselsatta idag än 2006 när Alliansen tog över. 200 tusen färre människor är idag förtidspensionerade än då. Och detta har kunnat åstadkommas i en finanskris som är den värsta sedan 30-talet. Inget annat land i Europa kan uppvisa en sådan utveckling.

Fler sysselsatta och färre förtidspensionerade är skälet till att Sverige har högre totala skatteintäkter idag än 2006 trots att skatten sänkts med mer än en månadslön för alla som jobbar. Högre skatteintäkter betyder mer pengar för vård, skola och omsorg. IMG_1517
Det återstår många frågor att lösa i välfärden; bättre äldreomsorg, jämlikare sjukvård, vassare skola men det har skjutits till mer pengar till välfärden under Alliansens tid och inte mindre som de rödgröna påstår.

1 miljon människor väntar till sista veckan att bestämma sig för vilket parti de ska rösta på. Valkampanjen är inte över förrän den är över. Björklund påminde också om att i januari 2010 så var opinionssiffrorna nästan identiska med dagens. Den gången vände vi till valseger. En förödande majoritet opinionsmätningarna är inte detsamma som utfall i valet.

Aldrig har det funnits så många osäkra väljare idag. Många av dessa är alliansväljare som tvekar över vilket block som ska styra nästa period. Där har vi en uppgift att stödja och motivera så att deras röster hamnar på rätt sida.

19 röster saknades i Göteborg vid senaste valet för att Folkpartiet skulle få ytterligare ett mandat. 19 röster! Nu gick det till socialdemokraterna sitället, annars hade Alliansen säkrat egen majoritet.
Det där enskilda samtalet, extra utdelningen, insändaren, bloggningen kan bli helt avgörande för valet. Varje liten aktivitet gör skillnad, varje medlem gör skillnad. Låt inte 19 röster i Bromma bli avgörande för om Alliansen ska vinna valet eller inte!

Posted in årsmöte, FP Bromma | Tagged , , , , | Leave a comment

Bromma viktigt för Stockholms bostadstillväxt

Igår presenterade Alliansen en utredning som visar att det kan byggas över 140000 nya bostäder i staden utan att ny mark egentligen behöver tas i anspråk. Det handlar om att förtäta så att förortsgator blir stadsgator, bygga igen tomrum och omvandla industriområden men utan att man bygger bort parker, grönområden och stränder. Förslaget presenteras utförligt i pappersversionen av DN idag.

Drygt 50000 av dessa bostäder ska skapas närförorterna varav drygt 20000 i Bromma. BostadspotentialRedan 2012 så tog Folkpartiet i Bromma fram en stadsutvecklingsplan för Bromma som pekade på en möjlig utbyggnad i ungefär samma storlekstal. Viktiga utgångspunkter i det arbetet var just utveckla antalet bostäder men utan att göra våld på känslan av grön, lummig stadsdel och den unika mixen av småstad och villabebyggelse.

Istället föreslår vi en förstärkning av Brommas urbana kvaliteter genom att göra Brommaplan till ett mer tydligt stadsdelscentrum, att bygga stenstad med omgärdade gårdar vid Ulvsunda, att göra Blackeberg tätare och trivsammare, att göra området kring Lillsjön till ett nöjes- och rekreationsområde à la Central Park Stadsmiljöprogram FP Bromma kopiaoch skapa bättre kollektiva tvärförbindelser genom att förlänga Tolvans spårvagn över Blackeberg, Beckomberga och hela vägen bort till Spånga Centrum och bygga en linbana in från Ekerö till Brommaplan.

Vårt förslag finns att läsa i sin helhet här. Alliansens förslag nämns även av här, här  och här.

Posted in Stadsmiljö, Trafik | Tagged , , , | Leave a comment